loader
Vi tilbyr management for hire, utleie og fast rekruttering av ledere og spesialister. Våre rådgivere har stort nettverk og jobber primært mot store attraktive selskap uavhengig av bransje. Succedo vektlegger tett samarbeid med kunden for å sikre forståelsen rundt deres status og behov, og for å oppnå et best mulig resultat.

loader
Vi tilbyr management for hire, utleie og fast rekruttering av ledere og spesialister. Våre rådgivere har stort nettverk og jobber primært mot store attraktive selskap uavhengig av bransje. Succedo vektlegger tett samarbeid med kunden for å sikre forståelsen rundt deres status og behov, og for å oppnå et best mulig resultat.
LES MER HER

Artikler

Innovasjonsledelse

Hvordan legge til rette for innovasjon? Vi får stadig høre at vi «må satse på innovasjon». Det vet vi i Succedo og i alle bedrifter, og dette har de fokus på. Spørsmålet er hva slags innovasjon vi skal satse på, og hvordan møte konkurransen som følger av det høye innovasjonstempoet.

26.04.19
Ledelse gjennom feedback

Feedback er et viktig verktøy for å skape læring, forbedring og endring. «En organisasjons aorta – hovedpulsåre – handler om dens tilbakemeldingskultur. Det står til dels svært dårlig til med «blodomløpet» hos de fleste», mener Frode Dale, forfatter og rådgiver i De Gode Hjelperne.

19.04.19
Management for Hire, hvor mye og hvorfor

«Rett kompetanse til rett tid er langt viktigere enn livslang karriere på samme sted,» sier Vibeke Hammer Madsen, tidligere administrerende direktør i Virke. I et arbeidsmarked i endring blir innleid kompetanse stadig vanligere og stadig viktigere.

05.04.19
Påvirkningseffekten – hvordan virker du på andre?

Tenk deg at du akkurat avsluttet et foredrag, holdt en presentasjon for en kunde eller ledet et møte med gode kolleger. Lyttet folk til deg? Oppsto det engasjement og entusiasme? Da har du positiv påvirkningskraft.

29.03.19
Digital endringsledelse handler om mennesker

Mange bransjer går gjennom digital disrupsjon. Vi leser om kunstig intelligens, Internet of Things, roboter og Big Data. Det er avgjørende å følge med, men mange blir også for opphengt i teknologisiden. Da kan du gå glipp av det viktigste: de ansattes endringsprosess og evne til transformasjon.

22.03.19
Jack Welch - å tørre å være oppriktig

Jack Welch hylles som en av verdens beste ledere. Han var styreleder og administrerende direktør i General Electric fra 1981 til 2001. I løpet av hans periode i GE økte selskapets verdi med 4000 prosent. Hva var hemmeligheten bak hans suksess? Ifølge ham selv er oppriktighet svaret.

15.03.19
Hvordan skape et effektivt nettverk

Et godt nettverk gjør livet enklere både privat og på jobb. Å bygge nettverk faller mer naturlig for noen enn for andre. Den gode nyheten er at det kan læres! Et nettverk gir deg mulighet til å samarbeide med andre for å utvikle og dele ressurser, kunnskap og teknologi.

08.03.19
Øk inntjeningen med tillitsbasert ledelse

"De beste arbeidsplassene med motiverte og lojale medarbeidere har høyere årlig avkastning enn sammenlignbare selskaper». Dette bekreftes av Jannik Krohn Falck, grunder og partner i Great Place to Work. Han viser til en rekke studier på effekten av tillitsbasert ledelse. Resultatene peker alle i samme retning: Tillitsbasert ledelse er lønnsomt og viktig. Hvorfor er det slik?

01.03.19
Hvordan få tak i de ettertraktede erfarne kandidatene?

Mange bedrifter strever med å tiltrekke seg de erfarne arbeidstakerne. Vi gir dere noen av våre beste tips for å vinne i konkurransen om talentene. Det er bra med en miks av nyutdannede og erfarne arbeidstakere. Ifølge Norsk olje og gass sin HR-undersøkelse opplever bedriftene klart størst utfordringer med å rekruttere folk som har vært i arbeidslivet en stund.

15.02.19
Seks grep for fornøyde medarbeidere

En tredjedel av de som skifter jobb, gjør det fordi de ønsker seg mer faglig og personlig utvikling. Her er noen grep som hindrer at du mister verdifulle medarbeidere som leter etter noe de kunne ha fått hos deg.

08.02.19
Alibaba ble skapt pga mangel på suksess

Alibabas grunnlegger og avtroppende administrerende direktør, Jack Ma, startet arbeidslivet med følgende opplevelse: Han var ung og forventningsfull og søkte over 30 jobber. Han fikk ingen av dem. I dag er Alibaba verdsatt til 519 milliarder dollar, på tross av at Ma selv ikke hadde noen egen suksess før i 30-årene.

25.01.19
Disse tre spørsmålene må du stille i jobbintervjuet

Du er i ferd med å lande drømmejobben, og så får du spørsmålet: «er det noe du lurer på?». Ikke kast bort den muligheten. Det er nå du skal stille dine innsiktsfulle spørsmål. For en arbeidsgiver er ikke nødvendigvis ute etter deg som har alle svarene, men deg som har de gode spørsmålene.

18.01.19
Vet du hvem som evner å skape endring?

Det er lett å tro at god arbeidskultur kommer av seg selv hvis man setter sammen et kompetent team bestående av mennesker med ulik faglig bakgrunn og personlighet. Men for å skape en endringskultur, må kulturen formes bevisst. Man må vite hvilke drivere som er viktige – og ikke satse på at noe bare "blir slik" ut fra hvilke folk som ansettes.

11.01.19
Vi engasjerte Succedo til å bistå oss med å analysere og strukturere opp hvordan vi jobber i vårt kundegrensesnitt. Vi ønsket å få en objektiv vurdering av hvordan våre kunder opplevde våre leveranser, og avstemme om våre ambisjoner om leveranse stem...
Ole Blom
Director Customer Development, TeleComputing
Succedo har bistått Hafslund med rekruttering og jeg kan anbefale de på det varmeste. Arbeidet som er lagt ned med å finne kritisk viktig kompetanse for våre utenlandske selskap i Sverige og Finland har vært av høy karakter. Jeg vil særlig fremheve S...
Tarjei Lie
Konserndirektør Strategy, HR & ICT Hafslund ASA
Succedo har vært og er en profesjonell partner og "sourcer" av oppdrag for meg siden 2010. Succedo er svært god på oppfølging av både kundene og konsulentene underveis, og de har god vurderingsevne og kompetanse i forhold til optimal match. Oppdragst...
Geir Arne Toftner
Honos Consulting AS, innleid konsulent/oppdragstaker

Utvalgte oppdrag

• Finance Manager,Telekom / Tech
• Financial Controller, Internasjonalt eiendomsselskap
• CFO, Internasjonal Produksjon / Industri 
• Head of Business Controll, Produksjon / Industri Børsnotert
• Business Controller, Telekom / Tech
• Interim CFO, Børsnotert IT selskap 
• Regnskapssjef, Telekom / Tech
• Group Accounting Manager, Internasjonalt eiendomsselskap
• Head of TV and entertainment, Telekom / Tech
• CEO, Stavanger, Produksjon / Industri
• HR Direktør konsern, Helse
• Markedsdirektør, Internasjonalt advokatselskap
• Director of Controlling, Internasjonal møbelprodusent
• Strategidirektør, Telekom /Tech
• General Manager, Bergen, Konsulentselskap
• Kommersiell Direktør, Organisasjon
• Head of Global Accounting Shared Service Center, Flyselskap
• HR direktør og HR Business Partner, Telekom / Tech
• Management for hire, CFO og CEO 
• Innleide fagspesialister regnskap/skatt 

Beyonder_icon.png
NRC_icon.png
%C3%98gl%C3%A6ndSystems_Icon.png
Vow_icon.png
Laerdal_icon.png
Ardoq.png
NorskSolar.png
Veidekke-icon.png
MallingCo_Icon.png
Handelsens%20Milj%C3%B8fond.png
Plan_icon.png
Nysno_icon.png
NOV-icon.png
Cxense-icon.png
Fortum-logo.png
Proactima_logo.jpg
Ice_logo.jpg
Extech_logo.jpg
BDO_logo.jpg
Formuesforvaltning_icon.png
Promenadenlogo.png
steen-og-str%C3%B8m-logo.png
Stakraft%20logo.jpg
Get-TDC-logo.png
Toyota_logo.jpg
Telia_logo.png
Scatec-Solar-logo.png

Ledige stillinger

Loading
Se Alle
Ole BlomDirector Customer Development, TeleComputing
"Vi engasjerte Succedo til å bistå oss med å analysere og strukturere opp hvordan vi jobber i vårt kundegrensesnitt. Vi ønsket å få en objektiv vurdering av hvordan våre kunder opplevde våre leveranser, og avstemme om våre ambisjoner om leveranse stemte med kundens faktiske opplevelse. Succedo jobbet sammen med oss i våre lokaler med intervjuer av ansatte, deltok på møter, satt på servicedesk, intervjuet kunder og fulgte vår drift og leveranser med argusøyne over en periode på totalt 6 måneder. De gjennomførte flere vellykkede workshops med våre ledergrupper og mellomledere, med fokus på å se selskapets prosesser og leveranser med kundens øyne på tvers av interne roller og funksjoner.

Vi er mektig imponert over den entusiasmen og det engasjement som Succedo, og de ressursene de trakk inn i prosessen, demonstrerte – og dette smittet også over på våre ansatte. Succedo har høy kompetanse og god metodikk for å drive forbedring og utvikling på tvers av organisasjoner og har en enkel, men effektiv tilnærming til de utfordringer som avdekkes. Oppsummert så har Succedo bidratt til raskere behandlingstid på saker, bedret leveransepresisjon på våre prosjekter og mer fornøyde kunder. Arbeidet som Succedo startet er strategisk viktig for TeleComputing, og er et av fire hovedspor til forbedring i vår strategi mot 2020."
Tarjei LieKonserndirektør Strategy, HR & ICT Hafslund ASA
"Succedo har bistått Hafslund med rekruttering og jeg kan anbefale de på det varmeste. Arbeidet som er lagt ned med å finne kritisk viktig kompetanse for våre utenlandske selskap i Sverige og Finland har vært av høy karakter. Jeg vil særlig fremheve Succedo sin evne til å sette seg inn i virksomheten og forretningsmodellen, og evnen til å utfordre og være med på å finne en egnet kravspesifikasjon, og til slutt dyktige kandidater. De er kommersielle og har en sunn balanse mellom analytisk og praktisk tilnærming."
Geir Arne ToftnerHonos Consulting AS, innleid konsulent/oppdragstaker
"Succedo har vært og er en profesjonell partner og "sourcer" av oppdrag for meg siden 2010. Succedo er svært god på oppfølging av både kundene og konsulentene underveis, og de har god vurderingsevne og kompetanse i forhold til optimal match. Oppdragstaker holdes løpende informert underveis i oppdrag, og de er lydhør for synspunkter fra konsulentene. Deres nettverk er stort, og Succedo har alltid spennende oppdrag å tilby sine konsulenter. Succedos spennende reise og høye ambisjonsnivå, har kommet oppdragstakere til gode over de siste årene, og dette gjør det ekstra morsomt å være en del av teamet."

Morten Dreyer

Daglig Leder/Partner

+47 97 97 55 12

md@succedo.no

Morten Dreyer, vår grunder, brenner for å sette sammen de rette teamene for kundene. Han utfordrer i forhold til det langsiktige kompetansebehovet og organisasjonens mål og utvikling og tenker gjerne ut av boksen for å finne de beste løsningene. Etter mange år i rekrutteringsbransjen og med sitt fokus på mennesker som en suksessfaktor, var det naturlig for Morten å etablere Succedo i 2014.

Morten rekrutterer innenfor spesialist- og lederrekruttering samt management for hire og midlertidige prosjektansettelser. Han skaper gode resultater gjennom sin løsningsorienterte arbeidsstil og ved å være en god samtale- og sparringspartner.

Han har jobbet i Ernst & Young, Egmont og som Partner i rekrutteringsselskapene Assessit og OPUS. Etter mange år i rekrutteringsbransjen og med sitt fokus på mennesker som en kritisk suksessfaktor etablerte Morten Succedo i 2014 med det formålet og utfordre det etablerte.
Morten har sin utdannelse fra Handelshøyskolen BI.


Åshild Austigard

Seniorrådgiver

+47 47 50 90 25

aa@succedo.no

Åshild Austigard har gjennom hele sin karriere vært opptatt av å bygge gode team og god organisasjonskultur. For å være synlig for de beste talentene må organisasjonen i tillegg bygge en solid merkevare som arbeidsgiver.

Åshild jobber med rådgivning og rekruttering herunder utvelgelse til lederstillinger og fagstillinger i offentlig og privat sektor.

Hun har mer enn 15 års leder- og prosjektledererfaring fra marked, kommunikasjon, salg og ledelse både nasjonalt og internasjonalt fra selskaper som Lyse, Altibox og L`Oréal med bl.a. merkevarestrategi, sponsorstrategi, kundereise og service design. Åshild er utdannet ved BI/Norges Markedshøyskole med hovedvekt på markedsføring, internasjonalisering og ledelse.

Øyvind Svenning

Avdelingsleder Stavanger

+47 93 26 10 86

os@succedo.no

Øyvind Svenning er opptatt av å knytte dyktige folk sammen for å skape merverdi både for enkeltpersonen, teamet og organisasjonen. Øyvind brenner for godt arbeidsmiljø og hvordan dette påvirker den enkeltes prestasjonsnivå.

Øyvind jobber med rådgivning og rekruttering herunder utvelgelse til lederstillinger og fagstillinger i offentlig og privat sektor i tillegg til å ha ansvaret for Succedo sitt kontor i Stavanger.

Han har lang erfaring fra toppidretten og næringslivet med organisasjoner som Altibox. Øyvind har vært forretningsutvikler innenfor TV og innholdstjenester, salgssjef samt vært en del av deres forhandlingsteam. I tillegg er Øyvind en av gründerne bak aktivitetssenteret Actionball.

Julie Trønnes

Leder Research

+47 92 26 65 05

jat@succedo.no

Julie A. Trønnes startet først med rekruttering et godt stykke ut i sin arbeidskarriere.
I rollen som Leder Research får Julie både tilfredsstilt sin nysgjerrighet og videreutviklet sine analytiske evner. Julie har opparbeidet seg lang erfaring innen research, og er opptatt av riktig match for både kunde og kandidat.

Julie er ansvarlig for search prosessen og kandidattilfang til faste rekrutteringsprosesser. Hun bidrar både med kandidatevalueringer og holder tett kundekontakt. Julie utarbeider prosjektdokumentasjon og er en viktig bidragsyter i alle rekrutteringsprosesser.

Hun har flere års erfaring fra privat næringsliv, det være seg større selskap som Møller Gruppen, men også fra mindre selskap og gründerbedrifter. Julie har flere års erfaring fra topplederrekruttering fra Amrop. Utdannelsen har Julie fra Handelshøyskolen BI, hvor hun har en Bachelor i Markedsføring.
Amalie Skovlund Lones

Kontorleder

+47 93 29 59 00

al@succedo.no

Amalie Skovlund Lones er vår Kontorleder. Hun brenner for god service og at alle kunder og kandidater blir godt ivaretatt. Hun har bred erfaring innen koordinering og organisering etter flere år i rekrutteringsbransjen.

Amalie har ansvaret for oppfølging av administrative oppgaver internt og eksternt, og er den som er ansvarlig for den daglige driften av kontoret.

Tidligere har Amalie hatt administrative roller i selskaper innenfor bransjer som blant annet handel og klinisk forskning.