loader

Har du de riktige menneskene i din organisasjon?

Vi tror på mennesker, og mener at den differensierende faktoren i fremtiden er selskapets evne til å forvalte humankapitalen. Vi setter derfor menneskene i sentrum og tilbyr rådgivning og konsulenttjenester som legger til rette for at menneskene får muligheten til å ta gode valg; for kunden, for selskapet og for seg selv.

Vår forretningside understøttes av tjenester innen rekruttering, rådgivning og utvikling for å gjøre din virksomhet i stand til å løse fremtidige utfordringer. Våre rådgivere har stort nettverk og jobber primært mot store attraktive selskap uavhengig av bransje. Succedo vektlegger tett samarbeid med kunden for å sikre forståelsen av status og behov, og for å oppnå et best mulig resultat.

Gode prosesser handler om å bli godt kjent med menneskene som er involvert.loader

Har du de riktige menneskene i din organisasjon?

Vi tror på mennesker, og mener at den differensierende faktoren i fremtiden er selskapets evne til å forvalte humankapitalen. Vi setter derfor menneskene i sentrum og tilbyr rådgivning og konsulenttjenester som legger til rette for at menneskene får muligheten til å ta gode valg; for kunden, for selskapet og for seg selv.

Vår forretningside understøttes av tjenester innen rekruttering, rådgivning og utvikling for å gjøre din virksomhet i stand til å løse fremtidige utfordringer. Våre rådgivere har stort nettverk og jobber primært mot store attraktive selskap uavhengig av bransje. Succedo vektlegger tett samarbeid med kunden for å sikre forståelsen av status og behov, og for å oppnå et best mulig resultat.

Gode prosesser handler om å bli godt kjent med menneskene som er involvert.LES MER OM OSS

Aktuelt

Her kommer tittel på artikkel 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua

23.04.18
Morten Dreyer v/ Succedo har bistått Hafslund med rekruttering og jeg kan anbefale ham og hans selskap på det varmeste. Arbeidet som er lagt ned med å finne kritisk viktig kompetanse for våre utenlandske selskap i Sverige og Finland har vært av høy k...
Tarjei Lie
Konserndirektør Strategy, HR & ICT Hafslund ASA
Succedo og Morten Dreyer har vært og er en profesjonell partner og "sourcer" av oppdrag for meg siden 2010. ...
Geir Arne Toftner
Honos Consulting AS, innleid konsulent/oppdragstaker

Utvalgte oppdrag

 • Strategidirektør, Telekom /Tech
 • HR direktør og HR Business Partner, Telekom / Tech
 • Smart Home Manager, Telekom / Tech
 • Finance manager, Telekom / Tech
 • Head of Broadband, Telekom / Tech
 • Head of TV and entertainment, Telekom / Tech
 • Head of TV Development, Telekom / Tech
 • Business Controller, Telekom / Tech
 • Consolidation Manager, Stort eiendomsselskap
 • Financial Controller, Stort eiendomsselskap
 • Markedsdirektør, Internasjonalt advokatselskap
 • Group Controller Accounting, Norsk produksjonsselskap innen naturressurser
 • Director of Controlling, Internasjonal møbelprodusent
 • Kommersiell Direktør, Organisasjon
 • Head of Global Accounting Shared Service Center, Innovativt flyselskap
 • Management for hire, CFO og CEO for utenlandske døtre av Hafslund
 • Innleide fagspesialister regnskap/skatt i store børsnoterte virksomheter
Volvo_logo.jpg
stokkelogo.png
norwegian%20logo.jpg
Promenadenlogo.png
AniCuralogo.png
steen-og-str%C3%B8m-logo.png
VIF-logo.png
Stakraft%20logo.jpg
Get-TDC-logo.png
conax.jpg
Toyota_logo.jpg
Quartz_logo.jpg
hafslund.jpg
Telia_logo.png
Telcomputinglogo.png
Scatec-Solar-logo.png

Morten Dreyer

Managing Partner

+47 97 97 55 12

md@succedo.no

Morten Dreyer er vår engasjerte gründer med etablering av Succedo i 2014 med lang fartstid i bransjen, spesielt innenfor spesialist- og lederrekruttering samt management for hire. Morten skaper gode resultater gjennom sin løsningsorienterte arbeidsstil og ved å være en svært god samtale- og sparringspartner. Hans styrke er å bruke kreativitet, nysgjerrighet og relasjonsforståelse til å skape gode løsninger for både kunde og kandidat, noe som bidrar til at kunder returnerer gang etter gang. Morten har utdannelse fra Handelshøyskolen BI og Universitetet i Oslo.

Morten Dreyer is Succedo's committed entrepreneur with profound industry experience, especially in specialist and managerial recruitment and management for hire.

Roger von Zernichow

Partner - Management Consulting

+47 91 34 81 28

rvz@succedo.no

Roger von Zernichow har mer enn 20 års erfaring som leder på ulike nivå i store organisasjoner, med spesielt fokus på kundeorientering, utvikling og innovasjon. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Canal Digital Norge, og før det hatt flere roller i Canal Digital og IKEA. Roger har bred erfaring med både forretnings- og organisasjonsutvikling, og er lidenskapelig opptatt av kundefokus og kultur med en tydelig og utfordrende tilnærming for å drive forbedring og utvikling på tvers av organisasjoner. Hans nøkkelkompetanser er kundeorientering, kommersiell forretningsutvikling og ledelse og utvikling av mennesker og organisasjoner.

Roger von Zernichow has more than 20 years of experience as a manager at various levels in large organisations, with special focus on customer orientation, development and innovation.

Morten Kjærsgaard

Management Consultant

+47 95 46 78 84

mk@succedo.no

Morten har mer enn ni års internasjonal erfaring som ledelseskonsulent og med spesielt fokus på Commercial Excellence. Han har for flere organisasjoner i næringslivet vært rådgiver innen strategi- og salgsledelse og har selv lang erfaring innen strategiutvikling og –implementering.
Morten har bred erfaring og har arbeidet med utvikling av kommersiell forretningsmodell, kvalitetsforbedringer innen kundedialog og kundeinteraksjon, forbedring og effektivisering av salgsprosesser, gjennomføring av strategiske salgsinitiativ, transformasjon av salgstilnærminger og atferd, i tillegg til å ha fasilitert endringsprosjekter i kommersielle organisasjoner. Morten har arbeidet med strategi og kommersiell utvikling innen flere bransjer i både Europa og Nord-Amerika.

Eva Bangsund

Senior Advisor

+47 91 69 87 53

eb@succedo.no

Eva Bangsund har mange års bakgrunn fra Human Resource, flere års ledererfaring og vært med å utvikle HR-avdelinger til foretrukken businesspartner. Hun har alltid fokus på hvordan HR kan være med på å legge til rette for at ledere og medarbeidere skal kunne lykkes i å nå organisasjonens strategiske mål, men også hvordan organisasjonen synliggjør seg for å tiltrekke de riktige medarbeiderprofilene. Eva har god forretningsforståelse og er en god relasjonsbygger. Hun får raskt tillit på alle nivåer, og oppleves som en ærlig og konkret sparringspartner. Eva er utdannet cand. paed fra Universitetet i Oslo, og har i tillegg en Master of Management fra BI.

Eva Bangsund has worked many years with Human Resource, has several years of management experience and has assisted many HR departments in becoming preferred business partners.

Julie Trønnes

Research Manager

+47 92 26 65 05

jat@succedo.no

Julie Agnethe Trønnes har flere års erfaring som Research Associate fra både globale og norske rekrutteringsmiljøer. Hun har spesielt fokus på rekruttering til lederstillinger på tvers av bransjer.
Julie har tidligere hatt flere roller innen salg og markedsføring, og har også jobbet som Manager på et helse- og velværesenter. Julie er en strukturert og effektiv person, med særlig erfaring og kompetanse fra prosjekt- og teamarbeid. Hun har en Bachelor i markedsføring fra Handelshøyskolen BI, og et års studier i Fransk hos LSI, Language Studies International.

Julie Agnethe Trønnes has several years of experience as a Research Associate from both global and Norwegian recruitment environments.


Maria Storrødvann

Project Coordinator

+47 91 88 59 71

ms@succedo.no

Maria Storrødvann arbeider som vår driftige prosjektkoordinator og følger opp og syr sammen våre ulike prosjekter. Hun er en multitasker og har en evne til å skape et positivt driv. I tillegg har hun et godt øye for design, og har også ansvaret for bedriftens layout og profil.
Maria har erfaring fra ulike bransjer, og har tidligere bl.a. arbeidet som Office Manager og hatt diverse lederroller i retailbransjen, samt jobbet som Visual Merchandiser og Mac Designer. Maria har blant annet utdannelse innen media fra NTNU, og flere års studier innen design og markedsføring.

Maria Storrødvann works as Succedo's active project coordinator and brings together our various projects.

Amalie Skovlund Lones

Office Manager

+47 93 29 59 00

al@succedo.no

Amalie Skovlund Lones er vår serviceinnstilte Office Manager. Hun har bred erfaring innen koordinering og organisering etter flere år i rekrutteringsbransjen. Amalie har ansvaret for oppfølging av administrative oppgaver internt og eksternt, og er den som sørger for den daglige driften av kontoret. Amalie sørger for at alle våre kunder og kandidater blir godt ivaretatt samtidig som hun supporterer vårt team. Hun er en løsningsorientert og selvstendig person med god kompetanse på system. Tidligere har Amalie hatt administrative roller i selskaper innenfor bransjer som blant annet handel og klinisk forskning.

Amalie Skovlund Lones is Succedo's service-oriented Office Manager. She has extensive experience in coordination and organisation after several years as an Office Manager from the recruitment industry.
Tarjei LieKonserndirektør Strategy, HR & ICT Hafslund ASA
"Morten Dreyer v/ Succedo har bistått Hafslund med rekruttering og jeg kan anbefale ham og hans selskap på det varmeste. Arbeidet som er lagt ned med å finne kritisk viktig kompetanse for våre utenlandske selskap i Sverige og Finland har vært av høy karakter. Jeg vil særlig fremheve Succedo sin evne til å sette seg inn i virksomheten og forretningsmodellen, og evnen til å utfordre og være med på å finne en egnet kravspesifikasjon, og til slutt dyktige kandidater. Morten er kommersiell og har en sunn balanse mellom analytisk og praktisk tilnærming"
Geir Arne ToftnerHonos Consulting AS, innleid konsulent/oppdragstaker
"Succedo og Morten Dreyer har vært og er en profesjonell partner og "sourcer" av oppdrag for meg siden 2010. Morten Dreyer er svært god på oppfølging av både kundene og konsulentene underveis, og han har god vurderingsevne og kompetanse i forhold til optimal match. Oppdragstaker holdes løpende informert underveis i oppdrag, og Morten Dreyer er lydhør for synspunkter fra konsulentene. Hans nettverk er stort, og Succedo har alltid spennende oppdrag å tilby sine konsulenter. Succedos spennende reise og høye ambisjonsnivå, har kommet oppdragstakere til gode over de siste årene, og dette gjør det ekstra morsomt å være en del av teamet"