kontor2
loader

Management Consulting

Trenger din virksomhet et løft på forretningskritiske områder? Vi i Succedo AS tilbyr rådgivning og bistand til ledergrupper og styrer i kommersielle selskap for å realisere dette i praksis.

Vi arbeider alltid med målet å styrke din virksomhets eksistensberettigelse, merkevare og konkurranseevne.
Vi tør å stille de utfordrende spørsmålene som skaper grunnlaget for en sunn og fremtidsrettet utvikling. Avhengig av bransje, organisasjonsform, størrelse og strategi skreddersyr vi prosesser og løsninger.
Vi skaper verdi for våre kunder!

Kundefokus


Alle kommersielle aktører må ha et sterkt kundefokus i utviklingen av tjenester, produkter og prosesser. Dette må gjennomsyre alle valg selskapet tar i møte med kunder, konkurrenter, myndigheter og egne medarbeidere. Vi jobber etter grundige, men enkle metoder for å sikre at hele organisasjonen inkluderes i dette viktige arbeidet - og at prosessen ses på med kundens øyne. Formålet er å skape en kultur der alle medarbeidere er besatt av å utvikle kundeopplevelsen, og hvor kundefokus er et kollektivt ansvar.

Strategi


Det viktigste ansvaret ledergrupper og styrer har er å sørge for at organisasjonen arbeider mot en tydelig retning og under klare og forutsigbare rammevilkår. For å få dette til må det tas valg. Nøkkelen for å ta gode valg er å vite hvor selskapet skal, og hvor det er – og deretter sette kursen og evne å navigere underveis. Vi hjelper til med å sette virksomhetsstrategier ut i praksis. Gjennom kartlegging av virksomheten, setter vi fokus på de områdene som i størst grad må utvikles - og har effektive metoder og solid erfaring i å bistå med realiseringen. En strategi må følges opp med en solid gjennomføring av selskapets ansatte.

Organisasjonsutvikling


Alt starter med mennesker. Gode produkter, gode kundemøter, effektive prosesser og gode valg – alt handler om å sette de rette menneskene inn i den rette sammenhengen og la de få oppdage og utforske mulighetene. Dette krever kunnskap om hvilke profiler som er nødvendig, hvordan finne de og hvordan sette de sammen slik at de med stort engasjement utvikler seg og virksomheten. Succedo har gode verktøy og metoder for å identifisere potensialer, og bistå både grupper og enkeltpersoner med å realisere dette potensialet i praksis.

loader