Bilde_konsulentutleie
loader

Utvalgte Referanser

 • Ole Blom

   - Director Customer Development, TeleComputing

  Vi engasjerte Succedo til å bistå oss med å analysere og strukturere opp hvordan vi jobber i vårt kundegrensesnitt. Vi ønsket å få en objektiv vurdering av hvordan våre kunder opplevde våre leveranser, og avstemme om våre ambisjoner om leveranse stemte med kundens faktiske opplevelse. Succedo jobbet sammen med oss i våre lokaler med intervjuer av ansatte, deltok på møter, satt på servicedesk, intervjuet kunder og fulgte vår drift og leveranser med argusøyne over en periode på totalt 6 måneder. De gjennomførte flere vellykkede workshops med våre ledergrupper og mellomledere, med fokus på å se selskapets prosesser og leveranser med kundens øyne på tvers av interne roller og funksjoner.

  Vi er mektig imponert over den entusiasmen og det engasjement som Succedo, og de ressursene de trakk inn i prosessen, demonstrerte – og dette smittet også over på våre ansatte. Succedo har høy kompetanse og god metodikk for å drive forbedring og utvikling på tvers av organisasjoner og har en enkel, men effektiv tilnærming til de utfordringer som avdekkes. Oppsummert så har Succedo bidratt til raskere behandlingstid på saker, bedret leveransepresisjon på våre prosjekter og mer fornøyde kunder. Arbeidet som Succedo startet er strategisk viktig for TeleComputing, og er et av fire hovedspor til forbedring i vår strategi mot 2020.
  Les mer
 • Tarjei Lie

   - Konserndirektør Strategy, HR & ICT Hafslund ASA

  Succedo har bistått Hafslund med rekruttering og jeg kan anbefale de på det varmeste. Arbeidet som er lagt ned med å finne kritisk viktig kompetanse for våre utenlandske selskap i Sverige og Finland har vært av høy karakter. Jeg vil særlig fremheve Succedo sin evne til å sette seg inn i virksomheten og forretningsmodellen, og evnen til å utfordre og være med på å finne en egnet kravspesifikasjon, og til slutt dyktige kandidater. De er kommersielle og har en sunn balanse mellom analytisk og praktisk tilnærming.
  Les mer
 • Geir Arne Toftner

   - Honos Consulting AS, innleid konsulent/oppdragstaker

  Succedo har vært og er en profesjonell partner og "sourcer" av oppdrag for meg siden 2010. Succedo er svært god på oppfølging av både kundene og konsulentene underveis, og de har god vurderingsevne og kompetanse i forhold til optimal match. Oppdragstaker holdes løpende informert underveis i oppdrag, og de er lydhør for synspunkter fra konsulentene. Deres nettverk er stort, og Succedo har alltid spennende oppdrag å tilby sine konsulenter. Succedos spennende reise og høye ambisjonsnivå, har kommet oppdragstakere til gode over de siste årene, og dette gjør det ekstra morsomt å være en del av teamet.
  Les mer
loader