SUCCEDO
© SUCCEDO 2017 All rights reserved kontakt@succedo.no

"De beste arbeidsplassene med motiverte og lojale medarbeidere har høyere årlig avkastning enn sammenlignbare selskaper». Dette bekreftes av Jannik Krohn Falck, grunder og partner i Great Place to Work. Han viser til en rekke studier på effekten av tillitsbasert ledelse. Resultatene peker alle i samme retning: Tillitsbasert ledelse er lønnsomt og viktig. 

Hvorfor er det slik?

Mange selskaper ser på ledelse og kulturaktiviteter som en kostnad det er vanskelig å måle effekt av. Studier utført av professor i administrasjon James Combs ved University of Central Florida, viser at aktiviteter som springer ut fra tillitsbasert ledelse gir de beste organisatoriske resultatene.

BI-professor Bård Kuvaas har i en årrekke forsket på spørsmål knyttet til organisasjon, ledelse og beslutningsatferd. Han er klar på at det er viktig å vise de ansatte tillit på arbeidsplassen. Ved å gi medarbeideren tillit og ansvar, kan man redusere feil og øke produktiviteten. Det er for lengst slått fast at medarbeidere trives best når de gjør en god jobb. Det å få myndighet skaper tillit til ledelsen, som igjen gir et bedre arbeidsmiljø, bedre mental helse og mindre frustrasjon, sinne og angst. Det er rett og slett vanskelig å gjøre en god jobb om du ikke føler deg bra.

Slik påvirker tillit lønnsomhet


1. Medarbeiderne jobber hardere
.

Tillit gir medarbeiderne anledning til å ta større ansvar for sin egen jobb. De får ta egne beslutninger. Det oppleves som mer motiverende enn å bli kontrollert av ledelsen. Dette fører igjen til høyere grad av involvering, forpliktelse på jobben, og ikke minst engasjement. Folk er mer villige til å gjøre en innsats om de føler eierskap og ansvar for det de gjør.

2. Medarbeiderne jobber bedre

Tillitsbasert ledelse legger opp til at medarbeidere selv kan finne forbedringspotensial og komme med ideer og forslag til hvordan arbeidsplassen kan fungere bedre.

Da må de føle tillit til at ledelsen vil lytte, samtidig som ledelsen har tillit til at gode ideer like gjerne kan komme nedenfra som ovenfra. Medarbeiderne blir dermed oppfordret til å utvikle og bruke egne ferdigheter og kompetanse til å utfordre tradisjonell tankegang og utføre arbeidsoppgavene på en smartere måte.

3. Medarbeiderne jobber mer ansvarlig

Ettersom ansvaret ligger på medarbeiderne selv, er det mindre sannsynlig at de tar snarveier eller ikke lever opp til forventningene. Det er ingen andre å legge skylden på.  Ved å vise medarbeiderne tillit blir de heller ikke fristet til å sluntre unna, men derimot motiverte til å gjøre en god jobb. Det vil derfor påvirke hvor bra bedriften presterer.

Det handler om mennesker.