SUCCEDO
© SUCCEDO 2017 All rights reserved kontakt@succedo.no

En tredjedel av dem som skifter jobb, gjør det fordi de ønsker seg mer faglig og personlig utvikling. Her er noen grep som hindrer at du mister verdifulle medarbeidere som leter etter noe de kunne ha fått hos deg.

ManpowerGroups Work Lifeundersøkelse blant nordmenn som har skiftet jobb de siste fire årene, viser at 30 prosent sier at jobbskiftet var motivert av et ønske om større faglig og personlig utvikling. Mange av disse jobbskiftene kunne altså vært unngått.
For å holde på ansatte må de trives i jobben. Som leder er det din oppgave å sørge for at dine medarbeidere er mentalt stimulert og får muligheten til å utnytte sitt fulle potensiale. Hvis ikke kan du risikere at de slutter fordi de leter etter noe de kunne fått med justeringer i sin eksisterende stilling.

Ifølge Gallup sier 45 prosent av høyt kompetente ansatte at deres leder kunne ha gjort noe for å forhindre at de forlot jobben sin. Over halvparten sier at i de siste tre månedene før de sluttet, tok hverken lederen eller noen andre kontakt for å spørre om jobbtilfredshet eller hvilken fremtid de så for seg i organisasjonen. Da er det kanskje ikke rart de ikke så for seg en fremtid der og sluttet.

At du som leder viser interesse og har god kommunikasjon med de ansatte er din viktigste investering i å beholde flinke folk. Da er det ikke de årlige medarbeidersamtalene som er viktigst, men den kontinuerlige dialogen. I en artikkel på Themuse.com anbefaler Jim Belosic, CEO i ShortStack, å stille disse seks spørsmålene for å bidra til at de ansatte trives i jobben - og med deg som leder.

Dette bør du spørre om:

1. Hva er dine kortsiktige og langsiktige mål hos oss?
Det å kjenne de ansattes mål gir deg muligheten til å tilrettelegge arbeidssituasjonen på en måte som gjør at den ansatte kan vokse i stillingen. Gjennom dialog kan dere utvikle målene og forventingene slik at den ansatte blir en stadig viktigere ressurs for virksomheten.

2. Er du fornøyd med arbeidsoppgavene dine?
Hvis du driver en liten bedrift, eller om det skjer store endringer, vil sannsynligvis de ansatte bli bedt om å ta på seg nye arbeidsoppgaver. Over tid vil de fylle andre roller enn dem som står i stillingsbeskrivelsen. Følg med på utviklingen og vit om dine ansatte er tilfreds med den.

3. Har du fått den opplæringen du trenger?
Det er stadige endringer innen de fleste bransjer. Arbeidstakere må konstant holde seg oppdatert for å følge de siste trendene innen alt fra teknologi og IT til arbeidsmetoder og fagkunnskap. Din ansatte kan ha behov for opplæring som du ikke vet om før du spør.

4. Har du noen ideer eller forslag til endringer?
Ideelt sett jobber alle de ansatte mot et felles mål for bedriften. Men jo større virksomheten er, jo vanskeligere blir det å holde oversikt over alles individuelle oppgaver. CEO Jim Belosic tar selv et ukentlig møte med teamet sitt for å holde seg oppdatert på hva de jobber med og hvilke ideer de har til nye prosjekter. Samtidig tilbyr han å bistå med konkrete oppgaver i de prosjektene som er under utvikling.

5. Får du hjelpen og støtten du trenger?
De fleste prosjekter krever at flere ansatte og flere avdelinger samarbeider godt. Dette kan i seg selv være en utfordring. Spør de involverte om hvordan samarbeidet fungerer, og om de trenger hjelp eller støtte for å mestre det?

6. Hvordan var helgen din?
Dette virker kanskje som et ubetydelig spørsmål som ikke har noe med jobb å gjøre. Men ved å vise interesse for de ansattes liv utenfor arbeidsplassen, viser du også at du bryr deg om at de har det bra og trives.
Dette er enkle grep. Men prøv å sett det i system og se hvor fort du merker forskjell.
Det handler om mennesker.