SUCCEDO
© SUCCEDO 2017 All rights reserved kontakt@succedo.no
Det er lett å tro at god arbeidskultur kommer av seg selv hvis man setter sammen et kompetent team bestående av mennesker med ulik faglig bakgrunn og personlighet. Men for å skape en endringskultur, må kulturen formes bevisst. Man må vite hvilke drivere som er viktige – og ikke satse på at noe bare "blir slik" ut fra hvilke folk som ansettes. For å få til dette, er det nyttig å vite hva som kjennetegner de lederne som evner å påvirke kultur, og som dermed evner å skape endring.
  
Arbeidserfaring, personlighet og kommunikasjonsevner er viktig når du ansetter nye medarbeidere. Disse kvalitetene teller mer enn karakterer, utdanningsnivå og hvilken skole kandidaten gikk på. Men så er det disse litt udefinerbare egenskapene som ikke bestandig er lette å beskrive. Egenskaper som vises hos mennesker som har noe «ekstra»: De som evner å påvirke et arbeidskollegium, får ting til å skje og faktisk kan påvirke bedriftskulturen.

Kultur

Hva er egentlig kultur? Det er nesten fristende å si at det er alt menneskeskapt, altså alt som ikke er natur. Kjetil Sander, redaktør i estudie.no, definerer kulturbegrepet som alle forhold rundt oss som vi tar for gitt og aldri tenker på. De styrer vår måte å tenke og handle på i ulike situasjoner. De kulturelle mønstrene utgjør med andre ord “limet” som holder en større gruppe mennesker sammen, for eksempel i en bedrift.

Samtidig er kultur langt fra statisk. Kulturen på et arbeidssted påvirker medarbeiderne, samtidig som de påvirker kulturen. Når det er behov for endring, kan kulturen være et hjelpemiddel eller en hemsko. Så når bedrifter skal omstilles eller oppgaver endres, trenger vi de menneskene som har størst evne til å påvirke kulturen. Vi i Succedo kaller disse for endringsagenter.

Endringsagenter har noen fellestrekk:
- De er engasjerte og tør å utfordre det bestående.
- De er nysgjerrige og iderike. De inspirerer også andre til å være det samme.
- De er målrettede, liker utfordringer, jobber hardt og gir seg aldri.
- De er analytiske og vurderer konsekvenser kontinuerlig.
- De er gode kommunikatorer og legger til rette for samhandling.

Hva skal til for å lykkes

Kristine Maudal, som er en av grunnleggerne av Brainwells, sier dette om hva som skal til for å lykkes i fremtiden: «Den sterkeste konkurransekraften en bedrift kan ha er menneskene som jobber der. Men for å lykkes i tiden som kommer er det teamets samlede kraft som har det største potensialet. Vi må fokusere på hvordan vi kan skape et kollektivt geni ut av de ansatte. Og i den sammenhengen er evnen til å kommunisere og samarbeide ekstremt viktig».

Du har møtt disse endringsagentene. Det er de som kommer til å forme framtidens arbeidsplasser.

Og på disse arbeidsplassene handler det om mennesker.