loader
Er du en av oss?   

Nå har vi første steget mot et nettverk av Endringsagenter for å hjelpe norske selskaper til nye høyder.  Er du ambivert, Er EQ eller IQ viktigst, liker du utfordringer, involverer du deg, har du ideer og visjoner, bryter du mønster, stiller du spørsmål, mislykkes du, reiser du deg og gir du sjelden opp?
loader