Gruppesnakkerrundtbord
loader
Gruppesnakkerrundtbord

Påvirkningseffekten – hvordan virker du på andre?

Tenk deg at du akkurat avsluttet et foredrag, holdt en presentasjon for en kunde eller ledet et møte med gode kolleger. Lyttet folk til deg?  Oppsto det engasjement og entusiasme? Da har du positiv påvirkningskraft.

I en artikkel på lederne.no sier Anne Wennberg at den påvirkningskraften hun kaller «Personeffekten» kan være både negativ og positiv. Dersom du stadig opplever at andre får bedre respons enn det du gjør, kan det være lurt å studere hvorfor du ikke har den samme gode påvirkningseffekten som enkelte andre har.

Tenk over:

- Hva utstråler du?

- Hvordan snakker du? 

- Hvordan framstår du? 

- Hvilket renommé har du i utgangspunktet? 

- Formidler du optimisme eller pessimisme? 

- Framstår du som energisk eller litt slapp?


Ta deg tid til å reflektere over hvordan du påvirker andre, og be gjerne om tilbakemeldinger fra folk du stoler på som venner og kolleger.

Har du en positiv personeffekt vil du lettere kunne komme med tilbakemeldinger og «kritikk». Dette fordi medarbeiderne dine stoler på at du vil dem vel. Det er altså snakk om en kapital du har, et fortrinn, når du skal få med deg andre eller skape en god dialog.

Professor i psykologi, George Kohlrieser ved IMD (International Institute for Management Development), er svært opptatt av personeffekten. Han mener den er veldig viktig for godt lederskap. Den må være ekte, men du kan lære deg å øke din positive effekt på andre.

Personeffekten blir ofte oversett som en viktig del av godt lederskap, selv om den utgjør en kritisk forskjell når det kommer til lederens evne til å påvirke andre. Hvem du er som person er avgjørende for hvilken innflytelse du får. Det handler blant annet om å bygge tillit, om samarbeid, evnen til å skape bånd til andre mennesker og åpenhet for å utforske muligheter og kreativitet, sier Kohlrieser.

Ifølge Kohlrieser er det to hovedårsaker til at personeffekten har så stor betydning for godt lederskap:

1. Den er kanalen til andre mennesker: En positiv person tiltrekker seg andre med energi, motivasjon, inspirasjon, overskudd og holdninger, mens negative personer støter folk fra seg med det motsatte.  Ord, kroppsspråk og tonefall har stor innvirkning på oss. Som leder bør du være bevisst på hva du trigger hos andre, og hvordan du gjør det.


2. Den påvirker hvordan du blir oppfattet: Kohlrieser sier at den påvirker «hjernens øye» hos andre. Dette «øyet» bestemmer hvordan vi opplever verden gjennom tankemønstre, følelser og evne til å oppfatte. Med en positiv personeffekt føler andre seg vel ditt selskap. Da kan de også tåle at du er tøff i tilbakemeldingene dine, fordi de vet at de er ment for å hjelpe. Det motsatte gjelder dersom «øyet» oppfatter deg som for eksempel truende eller avvisende.


Dersom du går inn for å utforske hvordan personeffekten din er, kan du lære mye. Du kan få et nytt og kraftig ledelsesverktøy, og styrke din evne til positiv påvirkning.

Så det handler om mennesker.
loader