4jenterpa%CC%8Amac%20(1)
loader
4jenterpa%CC%8Amac%20(1)

Management for Hire, hvor mye og hvorfor

«Rett kompetanse til rett tid er langt viktigere enn livslang karriere på samme sted,» sier Vibeke Hammer Madsen, tidligere administrerende direktør i Virke. I et arbeidsmarked i endring blir innleid kompetanse stadig vanligere og stadig viktigere.   

SSB har anslått at 1 av 3 jobber i Norge kan forsvinne på grunn av automatisering og digitalisering. Tidligere har automatisering først og fremst endret arbeidsintensive bransjer. Men automatisering kombinert med digitalisering og kunstig intelligens påvirker nå også kunnskapsintensive bransjer. Endringene fører til at noen av dagens jobber vil forsvinne, til at innholdet i mange jobber vil endre seg radikalt og vi får nye typer jobber som krever annen kompetanse og betydelig tilpasningsevne.

Fast ansettelse er hovedregelen i det norske arbeidslivet. Dette skaper trygghet for den ansatte, og sikrer virksomheten stabil kompetanse over tid. Hammer Madsen ser fordelene med fast ansettelse, men mener det må være rom for supplerende tilknytningsformer som oppdragsavtaler eller midlertidige kontrakter - nettopp for å sikre rett kompetanse til rett tid.

Ønsket om å velge noe annet enn fast ansettelse kan like gjerne komme fra arbeidstaker som arbeidsgiver. 42 prosent av de midlertidig ansatte svarte i en FAFO-undersøkelse i 2016 at de ikke ønsket seg fast jobb*

Voksende omfang av management for hire

Tall fra NHO viser at bruken av midlertidig arbeidskraft innenfor økonomifeltet øker kraftig. I 2017 økte utleid arbeidskraft innenfor økonomi og regnskap med 16,1% fra året før. Trenden fortsatte inn i 2018. Den generelle økningen for all utleid arbeidskraft var på 7,7%, mens utleie innen økonomi og regnskap vokste dobbelt så raskt.

En undersøkelse fra det britiske rekrutteringsselskapet Robert Half fra 2016 viste at 90% av økonomisjefer (Chief Financial Officers og Financial Directors) planla å benytte seg av management for hire i løpet av de neste 12 månedene. Formålet for de aller fleste var å innhente ekstra kompetanse, for eksempel innen prosjektledelse eller endringsledelse. Kontinuitet og forbedring av ledergruppen ble nevnt som viktige årsaker til å leie inn midlertidig ekspertise.

Tim Rosenkilde, daglig leder i Arbeidslivsressurs Norge, spår at jobbene i fremtiden blir mer midlertidige og tidsbegrensede enn før. Antall faste stillinger vil gå ned, og det blir flere konsulent- og prosjektbaserte oppdrag. Trender endres og produktutvikling går stadig raskere. Selskaper vokser og kollapser fortere, oppkjøp og fusjoner skaper forandringer. I et slikt arbeidsmarked må hver enkelt ta mer ansvar for egen utvikling og arbeidssituasjon. Arbeidstakere, eller oppdragstakere,  må kunne tilpasse seg nye miljøer, arbeidsoppgaver og utfordringer - selv om de ikke engang har byttet jobb, påpeker Rosenkilde.

Vi ser en tilsvarende utvikling her hos oss i Succedo.  Management for hire er det området som har absolutt størst vekst. Vi ser også at stadig flere typer stillinger er aktuelle for å bli besatt av innleid spesialkompetanse. Tidligere var dette primært økonomifunksjoner, men nå ser vi at dette i stadig større omfang også inkluderer roller i mer merkantile funksjoner. Våre kunder ønsker å knytte til seg ny kompetanse eller ekstra kapasitet i perioder for å raskt tilpasse seg endrede og midlertidige behov. Et fellestrekk er at dette ofte er behov som er relativt umiddelbare, og det er derfor kritisk å koble rett kandidat med oppdragsgiver så raskt som mulig.  
  
Er du nysgjerrig på hvordan du kan få tilgang på spennende midlertidige oppdrag? Vi hjelper deg med dette, så ta gjerne kontakt.

Det handler om mennesker.

* Kilde: https://www.regjeringen.no/contentassets/3c3a7f6fef5744e898f1bccafbbf9e7c/fafo-notat-midlertidig-ansettelse-april-2017.pdf
loader