Kartmedha%CC%8And%20(1)
loader
Kartmedha%CC%8And%20(1)

Jack Welch - å tørre å være oppriktig

Jack Welch hylles som en av verdens beste ledere. Han var styreleder og administrerende direktør i General Electric fra 1981 til 2001. I løpet av hans periode i GE økte selskapets verdi med 4000 prosent. Hva var hemmeligheten bak hans suksess? Ifølge ham selv er oppriktighet svaret.

Bakgrunn:

Kort tid etter at Welch startet som toppleder begynte han slankingen av General Electrics 350 strategiske forretningsområder. Han stoppet ikke før det var kun 11 igjen. Områdene dekket alt fra lyspærer, flymotorer og finansielle tjenester til TV-selskaper, bærbare toaletter og våpenindustri. Dersom forretningsområdet ikke ble ansett å kunne bli nummer en eller to i sitt marked, beordret Welch: «Fiks det, selg det eller legg det ned». Titulert som den tøffeste sjefen i USA lanserte han noen av de mest fryktede ordene: «Restructuring» og «rightsizing».

Lenge før Welch ble konsernsjef ble han advart mot å være for ærlig og direkte, og at det ville bli hans store problem i forretningslivet. Men Welch mener det er omvendt:” Manglende oppriktighet blokkerer smarte ideer, stiller seg i veien for rask handling og hindrer dyktige mennesker med å bidra med alt de kan. Det dreper alt.” (sitat: Jack Welch)

Han mente at lederen ofte er den siste som får kritisk informasjon og at fraværet av tillit forhindrer bedrifter i å være effektive. Konsekvensene er enorme dersom ikke bedriftskulturen er åpen, oppriktig og tvers gjennom ærlig.
  

Her er noe av det som da kan skje:

- De ansatte kan føle seg tilsidesatte i viktige saker og utføre oppgaver med uriktig informasjon.


- Bedriften mister verdifull og kritisk informasjon.


- Beslutningsprosesser går saktere når ikke alle får samme informasjon og alt må dobbeltsjekkes til enhver tid. 


- Ideer blir drøftet i lukkede grupper, i stedet for i åpne fora.


- Kostnadene øker når man rapporterer ting som alle i gruppen allerede vet.


- De som underpresterer tynger bedriften og hindrer suksess.


Welch mener det mest foruroligende er at medlemmene i teamet ikke vet hvordan de selv presterer. Dersom de ansatte ikke får vite at de gjør en dårlig jobb, bidrar lederen til å «ødelegge» den ansattes karriere. Å kontinuerlig oppgradere talentene i organisasjonen, er det viktigste en leder gjør, påpeker han.

Welch oppfordrer til en 360-graders vurdering minst to ganger i året. I en slik vurdering får den enkelte input fra sjefer, kolleger og underordnede. På denne måten får arbeidstakeren innsikt om hvordan hun oppfattes ovenfra, fra siden, og fra dem hun er sjef for. Welch fjernet mange dyktige ansatte som bidro til bra resultater, men som ikke hadde de nødvendige «people skills» eller som ikke etterlevde selskapets verdier. Hans ledere fikk ikke glemme at de er lagspillere.

Han presiserer at oppriktighet er en motgift til hemmeligholdt informasjon. Tilbakeholdt feedback er også kritisk for konkurransesituasjonen. Bedrifter må jobbe med å få sine ansatte til å skjønne dette ved å skape et miljø hvor oppriktighet blir verdsatt, belønnet og integrert i organisasjonen.

Oppriktighet og differensiering av ansatte

Welch har blitt kritisert for en av konsekvensene av sin oppriktighet; differensiering. Han har delt sine ansatte inn i det han kaller «70 – 20 – 10 lister»:

- Ta godt vare på de beste 20 % beste i bedriften, forfrem dem og gi dem høyere lønn. Stjernene vet at de settes pris på og slutter sjelden.


- Vis de andre 70 % hva de må gjøre for komme i toppsjiktet.


- Snakk med de siste 10 %, ikke gi dem lønnsforhøyelse. Presterer de fortsatt ikke – gi slipp på dem.


Welch mener det er viktig at differensiering ikke kun dreier seg om tall, men også om oppførsel og kvalitative faktorer. Skjønner personen selskapets verdier om deling av ideer, bidrar vedkommende til å bygge ledere, og vil den ansatte gjøre noe «ekstra» for å gjøre kunden fornøyd?

Noen tips fra Welch for å få mer oppriktighet i bedriften:


1. Snakk «rett frem» med teamet: «Dette gjør du bra og dette trenger du å forbedre.» 


2. Legg til rette for at oppriktighet kollega-til-kollega ikke er vanskelig.  Å spise sammen og bruke tid med kolleger bidrar til at kolleger blir bedre kjent – og da tør gi hverandre tilbakemeldinger. 


3. Ved å skape transparens og åpenhet får alle de samme faktaene og kan trekke samme konklusjon. Dette skaper fart. Raske beslutninger gir en bedre og sunnere organisasjon.


4. Belønn ærlighet – uansett hvilken kilde informasjonen kommer fra.


5. Å vinne er gøy! Det skaper entusiasme og drar med seg flere vinnere. Det blir gøy på jobb og det skaper positiv energi. Feiring er det mest undervurderte i bedriften. Feir og gjør bedriften din til et sted folk vil være.


6. Som leder bør du besøke alle avdelinger, regioner og et utvalg kunder. Spesielt de som anses som «utfordrende».


7. Gjør medarbeiderne dine gode. Ved å gjøre dem gode får du som leder fordeler av deres suksess.Det handler om mennesker.


loader