2mennsmiler%20(1)
loader
2mennsmiler%20(1)

Hvordan skape et effektivt nettverk?

Et godt nettverk gjør livet enklere både privat og på jobb. Å bygge nettverk faller mer naturlig for noen enn for andre. Den gode nyheten er at det kan læres!

Et nettverk gir deg mulighet til å samarbeide med andre for å utvikle og dele ressurser, kunnskap og teknologi. Gjennom gode nettverk får deltakerne til mer sammen enn hver for seg. En viktig forutsetning for slikt samarbeid er tillit og gode personlige relasjoner. Førsteamanuensis på Institutt for Markedsføring på BI, Morten Høie Abrahamsen, har forsket på bedriftsnettverk, men mener de samme ferdighetene trengs for å bygge et personlig nettverk.
 
Du kan gå systematisk til verks for å bygge og utvikle ditt nettverk. Vi har fem viktige spørsmål du må stille deg i prosessen:

1. Hvilket mål har du? 

Er du på jakt etter ny jobb? Ønsker bedriften din nye kunder? Er du på jakt etter nye leverandører? Trenger du bedre informasjon og kunnskap? Har du ny teknologi eller produkter som du ønsker å finne kjøpere til? Dersom du jobber målrettet, vil du ha større mulighet til å lykkes.  

2. Hvem kjenner du? 

Hvem kan du samarbeide med i eksisterende nettverk?  Tenk over hvem du kjenner som kan introdusere deg, eller har informasjon som kan være nyttig for deg.  Kan du bruke noen av dine eksisterende forbindelser til å skape nye forbindelser?

3. Hva kan du tilby? 

For å få, må du dele. I et nettverk har alle en funksjon eller bestemte roller. Hva kan du tilføre nettverket? Hvorfor skal noen ønske å samarbeide med deg? Hvordan blir nettverket sterkere når du deltar?  Det kan være informasjon, teknologi, kunnskap eller gode kontakter og forbindelser du har.

4. Hvordan skal du få innpass? 

I tillegg til å ha noe å bidra med, er det viktig å knytte til seg andre aktører i nettverket. Bedrifter eller personer har ofte etablerte samarbeidsforhold. Når du ønsker innpass, kan det innebære at andre må vike, eller at prosesser må gjøres på nye måter.

5. Hvilke egenskaper trenger du? 

Nettverksbygging er egentlig systematisk relasjonsbygging. Fra forskningen vet vi at tillit, samarbeid, læring, deling og åpenhet er forutsetninger for å etablere gode relasjoner. Vi vet også at gode relasjoner er forpliktende og krever langsiktighet.

Ditt nettverk er viktig for arbeidsgiver

Når du får ny jobb, får din arbeidsgiver tilgang til ditt nettverk. I ansettelsesprosesser er mange derfor opptatt av hvilket faglig fellesskap og kompetansenettverk du som kandidat tar med deg inn. Susanne Qvist, utviklingsdirektør i EGN (Executives’ Global Network), har en rekke tips til hvordan arbeidsgiver kan teste ditt nettverk. Bruk den som sjekkliste for å synliggjøre ditt eget nettverk.

1. Sjekk kandidatens LinkedInprofil 

LinkedIn er et godt verktøy til å få oversikt over kandidatens nettverk. Ved å sjekke din profil kan arbeidsgiver få et godt innblikk nettverket ditt generelt, så vel som spesifikke relasjoner. Pass på å ha en oppdatert profil og bentt anledningen til å knytte til deg relevante kontakter når den byr seg.

2. Er kandidaten medlem av et profesjonelt nettverk? 

Profesjonelle relasjoner kan gi muligheter for både utvikling av kompetanse og deling av erfaring. Hvis du er medlem av et profesjonelt nettverk, kan hele virksomheten dra nytte av dette. Sørg for at potensielle arbeidsgivere vet dette.  

3. Nettverksreferanser som en naturlig del av jobbintervjuet 

En god rutine kan være å sjekke nettverksreferanser på lik linje med jobbreferanser. Nettverksreferanser kan vise om du skaper verdi for ditt nettverk. En naturlig del av et jobbintervju kan være å sjekke nettverksreferansene. Hvis ikke arbeidsgiver tenker på det selv, kan du du tipse om det.

Det handler om mennesker
loader