Bilde_rekruttering
loader
Bilde_rekruttering

Hvordan få tak i de ettertraktede erfarne kandidatene?

Mange bedrifter strever med å tiltrekke seg de erfarne arbeidstakerne. Vi gir dere noen av våre beste tips for å vinne i konkurransen om talentene.  

Det er bra med en miks av nyutdannede og erfarne arbeidstakere. Ifølge Norsk olje og gass sin HR-undersøkelse opplever bedriftene klart størst utfordringer med å rekruttere folk som har vært i arbeidslivet en stund. Nesten 60 prosent av bedriftene i undersøkelsen oppgir at de sliter med å rekruttere bra kandidater med over ti års erfaring.

Universum kartlegger hva som er viktige drivere for arbeidstakere. Ifølge deres undersøkelse de erfarne kandidatene først og fremst opptatt av konkurransedyktig lønn, fleksibel arbeidstid, samt varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. I tillegg oppgir de at de ikke er på jobbjakt – hele 80 prosent er passive kandidater.  

Så hva er oppskriften?

1. Tør å være synlig
Dere kan aldri styre hva media skriver om selskapet ditt, men stå likevel fram. Vær aktiv i meningsytringer og relevante sosiale medier. Da ringer kanskje journalisten dere neste gang hun trenger en uttalelse. Det er viktig å bli gjenkjent som en bedrift med ekspertkompetanse. Dette er tiltrekkende for de erfarne kandidatene dere er ute etter. De ser ikke på stillingsannonser, og må «oppdage» dere.

2. Gjør som du sier
Det dere sier må stemme overens med det dere faktisk gjør. 20 prosent tror på det bedriften sier om seg selv. 80 prosent tror på det naboen, venner eller bekjente sier. Ingenting er mer effektivt for å tiltrekke seg erfarne kandidater enn ansatte som på eget initiativ fremsnakker arbeidsgiveren sin.

 3. Skap intern stolthet
En arbeidsgivers merkevarebygging handler like mye om å ta vare på og investere i dine egne ansatte som å være attraktiv for nye. Å forbli en attraktiv arbeidsgiver og bygge lojalitet blant egne ansatte krever god intern og ekstern kommunikasjon. Ta vare på de ansatte dere allerede har. Det er de som bygger selskapet dag for dag og skaper kulturen dere bygger merkevaren din rundt.

4. Søk bistand
Rekruttering krever fokus, det er tidkrevende og krever ofte et solid nettverk. Noen ganger er det verdt investeringen å få ekstern hjelp fra erfarne rådgivere som kan hjelpe med search og veilede gjennom hele prosessen. Dette er en egen fagkompetanse som kan hjelpe deg å unngå kostbare feil. Fire av 10 rekrutteringer er mislykket. En god rekruttering krever 80 - 90 timers innsats av interntiden i bedriften deres. Det er viktig å tenke på at ansettelsen av kandidaten «starter» i rekrutteringsprosessen. Likevel opplever 67% av kandidatene at det er stor forskjell på det som ble solgt inn i ansettelsesprosessen og det de opplever når de starter i den nye jobben.

Tenk nøye over hvordan dere gjør denne prosessen best mulig. Bruk profesjonell rekrutteringskompetanse hvis dere ikke har det i eget selskap. Kostnadene ved å feile er mye større enn investeringen i å lykkes.

Det handler om mennesker.
loader