loader

Artikler

Innovasjonsledelse

Hvordan legge til rette for innovasjon? Vi får stadig høre at vi «må satse på innovasjon». Det vet vi i Succedo og i alle bedrifter, og dette har de fokus på. Spørsmålet er hva slags innovasjon vi skal satse på, og hvordan møte konkurransen som følger av det høye innovasjonstempoet.

26.04.19
Ledelse gjennom feedback

Feedback er et viktig verktøy for å skape læring, forbedring og endring. «En organisasjons aorta – hovedpulsåre – handler om dens tilbakemeldingskultur. Det står til dels svært dårlig til med «blodomløpet» hos de fleste», mener Frode Dale, forfatter og rådgiver i De Gode Hjelperne.

19.04.19
Management for Hire, hvor mye og hvorfor

«Rett kompetanse til rett tid er langt viktigere enn livslang karriere på samme sted,» sier Vibeke Hammer Madsen, tidligere administrerende direktør i Virke. I et arbeidsmarked i endring blir innleid kompetanse stadig vanligere og stadig viktigere.

05.04.19
Påvirkningseffekten – hvordan virker du på andre?

Tenk deg at du akkurat avsluttet et foredrag, holdt en presentasjon for en kunde eller ledet et møte med gode kolleger. Lyttet folk til deg? Oppsto det engasjement og entusiasme? Da har du positiv påvirkningskraft.

29.03.19
Digital endringsledelse handler om mennesker

Mange bransjer går gjennom digital disrupsjon. Vi leser om kunstig intelligens, Internet of Things, roboter og Big Data. Det er avgjørende å følge med, men mange blir også for opphengt i teknologisiden. Da kan du gå glipp av det viktigste: de ansattes endringsprosess og evne til transformasjon.

22.03.19
Jack Welch - å tørre å være oppriktig

Jack Welch hylles som en av verdens beste ledere. Han var styreleder og administrerende direktør i General Electric fra 1981 til 2001. I løpet av hans periode i GE økte selskapets verdi med 4000 prosent. Hva var hemmeligheten bak hans suksess? Ifølge ham selv er oppriktighet svaret.

15.03.19
Hvordan skape et effektivt nettverk

Et godt nettverk gjør livet enklere både privat og på jobb. Å bygge nettverk faller mer naturlig for noen enn for andre. Den gode nyheten er at det kan læres! Et nettverk gir deg mulighet til å samarbeide med andre for å utvikle og dele ressurser, kunnskap og teknologi.

08.03.19
Øk inntjeningen med tillitsbasert ledelse

"De beste arbeidsplassene med motiverte og lojale medarbeidere har høyere årlig avkastning enn sammenlignbare selskaper». Dette bekreftes av Jannik Krohn Falck, grunder og partner i Great Place to Work. Han viser til en rekke studier på effekten av tillitsbasert ledelse. Resultatene peker alle i samme retning: Tillitsbasert ledelse er lønnsomt og viktig. Hvorfor er det slik?

01.03.19
Hvordan få tak i de ettertraktede erfarne kandidatene?

Mange bedrifter strever med å tiltrekke seg de erfarne arbeidstakerne. Vi gir dere noen av våre beste tips for å vinne i konkurransen om talentene. Det er bra med en miks av nyutdannede og erfarne arbeidstakere. Ifølge Norsk olje og gass sin HR-undersøkelse opplever bedriftene klart størst utfordringer med å rekruttere folk som har vært i arbeidslivet en stund.

15.02.19
Seks grep for fornøyde medarbeidere

En tredjedel av de som skifter jobb, gjør det fordi de ønsker seg mer faglig og personlig utvikling. Her er noen grep som hindrer at du mister verdifulle medarbeidere som leter etter noe de kunne ha fått hos deg.

08.02.19
Alibaba ble skapt pga mangel på suksess

Alibabas grunnlegger og avtroppende administrerende direktør, Jack Ma, startet arbeidslivet med følgende opplevelse: Han var ung og forventningsfull og søkte over 30 jobber. Han fikk ingen av dem. I dag er Alibaba verdsatt til 519 milliarder dollar, på tross av at Ma selv ikke hadde noen egen suksess før i 30-årene.

25.01.19
Disse tre spørsmålene må du stille i jobbintervjuet

Du er i ferd med å lande drømmejobben, og så får du spørsmålet: «er det noe du lurer på?». Ikke kast bort den muligheten. Det er nå du skal stille dine innsiktsfulle spørsmål. For en arbeidsgiver er ikke nødvendigvis ute etter deg som har alle svarene, men deg som har de gode spørsmålene.

18.01.19
Vet du hvem som evner å skape endring?

Det er lett å tro at god arbeidskultur kommer av seg selv hvis man setter sammen et kompetent team bestående av mennesker med ulik faglig bakgrunn og personlighet. Men for å skape en endringskultur, må kulturen formes bevisst. Man må vite hvilke drivere som er viktige – og ikke satse på at noe bare "blir slik" ut fra hvilke folk som ansettes.

11.01.19
loader