Bilde_konsulentutleie
loader
Bilde_konsulentutleie

Succedo samarbeider med SINTEF

Succedo har adoptert nye metoder for å jobbe med kundereiser, og har innledet et samarbeid med forskningsinstitusjonen SINTEF

Succedo leverer tjenester og rådgivning som bistår våre klienter i å forstå og utvikle sin kapabilitet til å kundeorientere sin virksomhet. I forbindelse med dette har vi adoptert en formalisert tilnærming til hvordan vi bistår våre klienter i å utvikle sine kundereiser. Denne metoden kalles Customer Journey Modelling Language (CJML).

Metoden er utviklet av SINTEF Digital i samarbeid med flere næringslivsaktører og akademia, og er spesielt godt egnet for å visualisere og forstå bedriftens kundereiser sett fra kundens ståsted på tvers av funksjoner og hierarkiske nivåer i organisasjonen. Rammeverket introduserer en distinkt terminologi og en intuitiv visuell notasjon, som gjør metoden effektiv for å bidra til økt bevissthet internt og til å identifisere årsaker til eventuell kundemissnøye og hvordan man systematisk forbedrer denne gjennom å arbeide med hele organisasjonen gjennom hele kundens opplevelse.

 
 
 
 
 
 
 
 
I forbindelse med en av våre konkrete kundeprosjekter har Succedo utviklet en metode for å effektivisere analysen og visualiseringen av selskapets evne til å faktisk levere på egne ambisjoner i hver enkelt kundereise. Succedo og SINTEF har i den anledning publisert en rapport som redegjør for dette arbeidet som er sendt inn til NordiCHI, og er en kandidat for å bli presentert på deres biårlige arrangement som i år finner sted i Oslo i oktober.
loader