Succedoheader2
loader
Succedoheader2

Employer branding for bedre rekruttering

Employer branding handler om å tiltrekke seg, engasjere og beholde dyktige kandidater og ansatte. Employer branding har likhetstrekk med merkevarebygging, der målet er å tiltrekke seg og beholde kunder og forbrukere. Begge deler handler om å tenke strategisk og langsiktig.

Det er få som er uenige i at det å finne, ansette og beholde riktige folk, er avgjørende for at bedriften lykkes. Ved å jobbe systematisk med Employer branding kan du styrke ditt omdømme som arbeidsgiver, og hjelpe selskapet ditt med å vokse og å øke lønnsomheten.

Det blir stadig viktigere å jobbe med bedriftens arbeidsgiveromdømme: I en undersøkelse gjennomført av HubSpot kommer det frem at 66 prosent av de som nylig har byttet jobb visste om selskapet før de søkte på jobben. Hele 92 prosent av kandidatene ville vurdert å bytte jobb dersom et selskap med godt omdømme tilbød dem en annen rolle.
  
Employer Value Proposition (EVP), eller på norsk "medarbeiderløftet", er spissformuleringen av hva du kan tilby dine ansatte. Dette ligger i skjæringspunktet mellom bedriftens image, identitet og profil. Medarbeiderløftet må ta utgangspunkt i hvilke assosiasjoner du ønsker knyttet til bedriften, hva du kan tilby de ansatte og hva du krever av dem. Det må springe ut fra det unike med ditt selskap og din bedrifts DNA.

Når du skal jobbe med å løfte ditt omdømme som arbeidsgiver, er det viktig å tenke over hva det er som gjør nettopp ditt selskap til en attraktiv arbeidsplass. Hvilket formål har selskapet? Hvilke verdier er det de ansatte forsøker å etterleve og hvilke visjoner er det som beveger selskapet fremover? Alt dette er essensielt å få frem dersom du skal lande de beste kandidatene.

Her er fem steg mot en Employer branding-strategi:

1. Start med hvorfor. Hvilken posisjon har du som arbeidsgiver i dag? Hva trenger du av talenter? Hvorfor skal disse ønske å jobbe hos deg? Sett mål og utform strategi for å nå disse.  


2. Fortsett med hva. Hva er ditt budskap – formuler ditt medarbeiderløfte basert på innsikten du fikk i første steg.


3. Fortsett med hvordan. Lag din tiltaksplan, velg kanaler og gjennomfør konkrete aktiviteter.

4. Implementer – gjennomfør. Employer branding handler både om intern og ekstern kommunikasjon og aktiviteter.

5. Mål resultatene: Gjennom undersøkelser, tilbakemeldinger, antall søkere og sluttintervjuer
 kan du måle og forbedre dine tiltak.

Det er mange grunner til at et sterkt omdømme er essensielt for et selskaps rekruttering. Karen Lima, som er VP Marked & TUJobb i Teknisk Ukeblad, mener dette er de viktigste:

1. Ditt selskap blir den arbeidsgiveren “alle” vil jobbe for

Ta en titt på Universumlisten. Her finner du Norges 100 mest populære arbeidsplasser i 2018 sett fra nyutdannede ingeniører, teknologer, IT og utviklere sitt ståsted. Hvorfor er akkurat disse arbeidsplassene så populære blant aktive jobbsøkere? Fordi det er sterke merkenavn som i tillegg har et godt rykte når det gjelder arbeidskultur, balanse mellom jobb og fritid og evne til å omstille seg.

Effektiv merkevarebygging hever din bedrift fra å være én av mange liknende norske arbeidsgivere til å bli den arbeidsgiveren talentene ønsker å jobbe for.

Kostnaden ved å ansette medarbeidere vil i de fleste tilfeller gå ned dersom du har en sterk merkevare. Grunnen til det er enkel: Du vil tiltrekke deg flere kvalifiserte søkere raskere fordi selskapet ditt er en anerkjent og attraktiv arbeidsplass. For det andre kan spare kostnader på annonsering i forbindelse med rekruttering. For det tredje kan du redusere kostnader fordi selskapet klarer å beholde og utvikle intern kompetanse og dermed slipper å ansette nye hele tiden.

2.  Tiltrekk dere de talentene som passer inn i kulturen.

Jo mer attraktiv arbeidsplassen din anses å være av jobbsøkere, jo enklere vil det være å finne de kandidatene som passer inn og som kan løse jobben på best mulig måte.

I en Employer branding-undersøkelse fra 2015 fant CareerArc ut at 75 prosent av arbeidssøkere tar et selskaps merkevare i betraktning før de søker jobben. 58 prosent av millennials sier at de hadde gått ned i lønn dersom de kunne jobbe for et selskap som har samme verdier som de har.

Når du forstår dine ansattes behov og ønsker, og setter i gang tiltak for å oppfylle dette, vil du få mer lojale og fornøyde ansatte. Dette øker motivasjonen og gir ansatte som gir alt for å løse oppgavene på best mulig måte.  

3.  Bygg et nettverk med talentfulle kandidater

Ofte vil lovende kandidater som ikke passer perfekt i én stilling, kunne fungere bra i en annen stilling dere lyser ut på et senere tidspunkt.

Ved å samle slike kandidater i et nettverk, holde kontakten med dem og vise interesse, har dere hele tiden en «bank» med sterke kandidater. Ikke glem å be dine ansatte om tips. Anbefalinger fra ansatte er per dags dato den viktigste kilden til kvalitetsansettelser, ifølge LinkedIns Global Recruiting Trends 2017.   

Trenger dere hjelp på dette området så kontakt oss gjerne for en samtale.
loader